Nieuws archief

Nieuws archief

 1. Eerlijk duurt ook nu langer…en drie keer is scheepsrecht

  17 september 2012 om 21:16 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Beste MenSen,

  Lees verder

 2. Dankbaar!

  13 september 2012 om 13:00 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Lieve mensen,

  Lees verder

 3. Kunst en cultuur maken de mens

  12 september 2012 om 15:34 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Cultuur is datgene waardoor de mens verschilt van het dier. Het scheppende individuele en creatieve vermogen van de mens drukt zich uit in culturele uitingen. Vaak is het ook de cultuur die resteert wanneer een volk is uitgestorven en aanleiding geeft tot veel bewondering en interesse. Cultuur is dus een zaak van en voor iedereen!

  Lees verder

 4. Nieuwe tijd vraagt om nieuwe politiek!

  12 september 2012 om 10:53 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Partij voor Mens en Spirit is er klaar voor!

  Lees verder

 5. Politiek en integriteit

  9 september 2012 om 21:57 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  We leven in een tijd met meerdere crises die gelijktijdig onze aandacht vragen: schuldencrisis, ecologische crisis, sociale crisis, economische crisis, om er een paar te noemen. Een crisis vraagt erom de meest diepliggende oorzaak ervan te ontdekken en daarop passende antwoorden en oplossingen te vinden. De oplossingen die ik van de huidige politici zie, zijn helaas slechts gericht op het bestrijden van de symptomen en laten de oorzaak voortbestaan. De kernoorzaak is dat er voornamelijk vanuit afscheiding naar de wereld wordt gekeken in plaats vanuit een besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Alle genoemde crises kunnen worden teruggevoerd op deze ene oorzaak. Problemen kunnen niet worden opgelost met hetzelfde bewustzijn als waardoor ze zijn ontstaan, wist Einstein al.

  Lees verder

 6. Ouderen, we kunnen en willen ze niet missen!

  9 september 2012 om 17:20 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Nog niet zo heel lang geleden riep levenservaring respect en vertrouwen op. Ouderen werden als wijs gezien en hadden vaak meerdere belangrijke taken in de maatschappij. Nog wat langer geleden waren mensen met levenservaring zelfs de belangrijkste personen in de gemeenschappen. Ambacht, kennis en wijsheid werden volop overgedragen, tot aan de laatste levensadem toe. Vooral in moderne samenlevingen is hen die rol beetje bij beetje ontnomen. In bepaalde culturen hebben zij die rol gelukkig nog steeds.

  Lees verder

 7. RegieZorg: fundamenteel nieuw duurzaam zorgstelsel

  8 september 2012 om 18:17 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  RegieZorg zoals beschreven in dit artikel is een sterk ingekorte samenvatting van een door onafhankelijke zorg- en gezondheidexperts (inclusief MenS Visiegroep Gezondheidszorg) ontworpen fundamenteel nieuw duurzaam zorgstelsel. De hoofdlijnen zijn glashelder en logisch. Het invullen van vele details vergt nader onderzoek en afstemming tussen alle belanghebbenden.

  Lees verder

 8. ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

  6 september 2012 om 22:05 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Partij voor Mens en Spirit (MenS) vindt het essentieel dat mensen veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun behandelwijze en middelen te kiezen. Dit geldt zowel voor reguliere als alternatieve zorg. Wij vinden daarom het persoonsgebonden budget een goede regeling, die we wel wat willen aanpassen: De patiënt mag zelf een behandelplan voorstellen. Het CIZ blijft het orgaan dat de aanvragen beoordeelt en de toekenning hiervan regelt.

  Lees verder

 9. Strategisch stemmen, werkt dat?

  5 september 2012 om 21:27 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Tijdens het flyeren en andere contacten met kiezers komt vaak het onderwerp strategisch stemmen in beeld. In een complex, politiek landschap is niets zeker, ook niet als er strategisch gestemd wordt. Bas de Gaay Fortman, oud-lijsttrekker en -fractievoorzitter van de PPR (een partij die in 1990 opging in GroenLinks) schrijft in de Volkskrant van 31 augustus 2012):  ‘Zo was de uitslag in 2006 76 linkse zetels tegenover 74 rechtse zetels. Maar omdat de SP niet regierungsfähig werd geacht, werd al snel duidelijk dat CDA en PvdA weer eens tot elkaar veroordeeld waren. Na drie jaar ruziën brak Balkenende IV. In 2010 bleken de kiezers de links-rechts uitslag te hebben omgezet in 72-78. De PVV werd 'gedooggeschikt' bevonden en er kwam een kabinet uit de bus 'waarbij rechts Nederland de vingers kon aflikken'. Als de twee politieke rampjaren die hierop volgden iets hebben geleerd, dan is het wel dat polarisatie de crisis alleen maar verergert. Bovendien heeft het mislukte gedoogexperiment duidelijk gemaakt dat de optelsom CDA/VVD/PVV/SGP irrelevant is geworden. Deze verkiezingen moeten we op een andere manier tellen: consensuszoekers versus polariseerders.’

  Lees verder

 10. Paul de Blot: Heeft de jeugd betekenis?

  1 september 2012 om 13:43 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst bepalen en daarmee de duurzaamheid.

  Lees verder

Back to Top