Nieuws archief

Nieuws archief

 1. Interview Leo Sonneveld FavorietFM

  20 juni 2013 om 00:31 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  10 juni 2013 was Leo Sonneveld Gast van de Week in het programma ‘Kijk op de Samenleving’, van omroep FavorietFM.

  Lees verder

 2. Open brief aan Minister Schippers: Kostenbesparing in de Zorg

  3 juni 2013 om 09:49 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Mevrouw de Minister,

  Lees verder

 3. Straling (EMV), een politieke kwestie

  24 april 2013 om 09:58 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  door Alja Hoeksema

  Lees verder

 4. OPLOSSING SCHULDENCRISIS: geld naar burgers, niet naar banken

  22 februari 2013 om 19:59 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Wereldwijd worden we geconfronteerd met de gevolgen (symptomen) van het huidige verwoestende financieel economische systeem zoals de schuldencrisis, de bankencrisis en valuta crises. Deze leiden vervolgens tot humanitaire crises zoals we zien in Griekenland en Spanje met ongekende werkloosheid en menselijk leed. In Nederland ervaren we dit aan den lijve door recente nationalisatie van SNS in combinatie met de bezuinigingsmantra van de regeringscoalitie van de VVD en PvdA en beoogde bezuinigingen. Dit gaat ten koste van mensen die zich daar niet tegen kunnen verweren. Alles wat nog van waarde is, blijkt weerloos tegen deze bezuinigingsdrift. Helaas worden verbeteringen alleen op papier gerealiseerd. In de praktijk maakt het de mensen, de economie en onze samenleving alleen maar zwakker in plaats van sterker, alle verkiezingsretoriek ten spijt. Er moet iets gebeuren om dit afbraakproces te stoppen. Het is tijd voor een doorbraak. Doorbraken zijn  abrupt en fundamenteel. De doorbraak die MenS kiest is GELD NAAR BURGERS, NIET NAAR BANKEN omdat dit laatste de oorzaken niet oplost. In het kort betekent dit een eenmalige kapitaalinjectie van door de centrale bank gecreëerd geld voor aflossing van schulden door burgers en extra vermogen voor burgers die schuldenvrij zijn ten behoeve van investeringen in werk, gezondheid en duurzame doelen.

  Lees verder

 5. Rauwkost

  26 december 2012 om 17:16 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Tom Watkins is inmiddels ondergedoken. Moeder Rauw ligt al jaren onder vuur, de veelal vernietigende tentakels van Jeugdzorg strekken zich uit . Het is en blijft vooralsnog een rauw verhaal in de media met volop eenzijdige belichting, kokervisie en gebrek aan kennis, en daarmee journalistieke plicht. Mag ik dat zeggen? Fijn.

  Lees verder

 6. Wat is er aan de hand in Nederland?

  26 december 2012 om 17:14 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Tijdens het schrijven van dit stukje bereikte mij de informatie dat het begrotingstekort voor 2013 geraamd wordt op 3,3% in plaats van 2,7%. Dit terwijl het vertrouwen in Nederland al historisch laag is, zowel wat economische perspectieven betreft als vertrouwen in de politici. Bewindslieden raken in opspraak m.b.t. niet integer handelen, waarbij het debat helaas niet gaat over niet integere regels. Niet integer in de zin dat ze ten koste gaan van mens, dier, milieu, natuur.  Neem bijvoorbeeld  de wetgeving die private banken toestaat om uit het niets geld te creëren en daar rente over te rekenen. Dit gaat aantoonbaar ten koste van de hele samenleving, die rente moet betalen aan de private banken die daar zelf geen noemenswaardige inspanning voor hebben geleverd. Ik zou graag een  herberekening zien van het begrotingstekort als alle betaalde rente terugvloeit naar de schatkist en dus de gemeenschap. Extra bankentoezicht in Europa is geen oplossing voor het echte probleem en kan mensen zelfs verder in slaap sussen. Foute beslissingen uit het verleden, waar deze wetgeving een voorbeeld van is, moeten we terugdraaien.  In themagroep 5 zullen we plannen ontwikkelen hoe we dit effectief onder de aandacht kunnen brengen.

  Lees verder

 7. Nieuw elan in de politiek

  2 december 2012 om 14:29 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Een nieuw elan in de politiek…… Waarom is dat noodzakelijk? Politieke machthebbers denken dat zij de wereld moeten redden en dat zonder hen de burger reddeloos verloren is. Deze foute veronderstelling zorgt ervoor dat mensen onvoldoende in hun kracht worden gezet en op de verkeerde manier afhankelijk raken van autoriteiten. Maar wat is de essentie van autoriteiten en van politiek? Zij zijn in feite door de mens bedacht als een oplossing om op één of andere manier het leven en de samenleving op orde te brengen en te houden. Daarmee zijn deze instituties relatief, subjectief, tijdgebonden en verouderd.

  Lees verder

 8. Beschouwing Regeerakkoord Rutte II

  11 november 2012 om 20:05 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Persoonlijk was ik verheugd te horen dat, zonder officiële bijdrage van MenS, binnen korte tijd twee tegenpolen in de politiek in staat waren tot samenwerking door ‘bruggen te slaan’ zoals het regeerakkoord letterlijk heet. Er staat zelfs dat deze coalitie ‘de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland wil versterken’. Zou er dan toch een wonder gebeurd zijn? Vol verwachting klopte mijn hart en las ik verder…..Helaas, een onderbouwing voor deze gewekte verwachtingen heb ik niet aangetroffen.

  Lees verder

 9. Alternatief Belastingplan

  11 november 2012 om 19:31 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Onlangs zijn gegevens van het (voorlopige) belastingplan van commissie Dijkhuizen en het regeerakkoord van kabinet Rutte II bekend gemaakt. Hier is, zoals te verwachten was, een groot aantal boze reacties op gekomen. Belastingplan Rutte II kost meer dan 100.000 banen, biedt geen oplossing voor de stijgende ziektekosten en levert geen bijdrage aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. In dit artikel wordt kort een plan beschreven wat meer dan 300.000 banen oplevert en tevens een bijdrage levert aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. Stijgende ziektekosten kunnen alleen effectief worden bestreden door preventie.

  Lees verder

 10. Power to the People!

  9 oktober 2012 om 21:48 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Gisteravond was er weer een magnifieke uitzending van VPRO’s Tegenlicht. Deze keer ging het over mensen die aan de slag gingen om duurzamer, goedkoper en vrijer te leven, met de focus op energievoorziening. Het is een internationale trend die gelukkig steeds meer aandacht en navolging krijgt, van consument tot producent. Fijn om te zien dat al zoveel mensen het programma van MenS wereldwijd in de praktijk aan het brengen zijn!

  Lees verder

Back to Top