Uitnodiging ALV 14 mei 2016

Uitnodiging ALV 14 mei 2016

1 mei 2016 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels:

Haarlem, 1 mei 2016
Beste Leden, Zoals op de Ledenvergadering van januari aangekondigd en afgesproken, zal onze Partij in mei beslissen over onze derde Verkiezingsdeelname voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij deze willen wij u graag van harte uitnodigen voor onze ALV op 14 mei. U kunt zich aanmelden door dit aanmeldingsformulier in te vullen.  U krijgt dan de vergaderstukken toegezonden. Sinds de verkiezingen van 2012 heeft MenS veel ervaring opgedaan met samenwerking. We werken momenteel samen met andere partijen, constructief hebben wij de afgelopen twee jaren bijgedragen aan onderwerpen die op de agenda van de Tweede Kamer zijn gekomen.  De verkiezingsresultaten van 2015 waren gemengd: geen zetels, maar hogere percentages dan ooit tevoren. We houden een stijgende lijn vast. Toch gaat niet alles van een leien dakje. Hoewel we bijzonder eensgezind zijn op politieke inhoud, zijn er sinds onze oprichting met enige regelmaat spanningen op het gebied van uitvoering en team-spirit. Daarom is er een bijzondere ALV geweest op 23 april, waarin vernieuwde functieprofielen zijn opgesteld voor een dito professionele campagneorganisatie. Deze professionele kern kan afwisselend ingezet worden elk jaar voor datgene wat dan onze prioriteit heeft: Tweede Kamer, beweging, Gemeenteraden, Europa, Provinciale Staten, Waterschappen … noem maar op. Deze ALV zal gehouden worden op de prachtige locatie: De Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25a. 3971 PA te Driebergen. (de Hoofdstraat/N225 is afgezet, volg de instructies op de omleidingsborden waarop de Kraaybeekerhof staat vermeld,  eventuele aanvullende informatie hierover zullen wij op onze website vermelden) Aanvang: 10.00 uur zaal open Vergadering: 11.00 uur tot 18.00 uur De te behandelen onderwerpen:
 • de Algemene Ledenvergadering waar o.a. over de naderende Verkiezingsdeelname wordt besloten
 • voordracht en verkiezingen voor bestuursfuncties en de belangrijkste coördinerende functies
 • financieel jaarverslag 2015 (Verslag kascontrole commissie)
 • inhoudelijk jaarverslag 2015
 • notulen 16 januari en 23 april
 • huishoudelijk reglement en tijdelijk huishoudelijk reglement.
 • inpassing structuur in de werkorganisatie
 • feedback en escalatieladder
 • beleidsplan en mandaattermijn
 • contributie en voorlopige begroting 2016-2017
 • deelname herindelingsverkiezingen Meierijstad
 • pro forma: statutenwijziging
  Tevens vragen wij uw aandacht voor de oproep van de selectiecommissie om u aan te melden voor de te vervullen functies binnen onze vereniging. Belangrijke mededeling van de selectiecommissie over de Sollicitatie procedure: De termijn om te solliciteren op één van de beschikbare functies binnen de partij is verlengd tot en met 3 mei 2016. Wilt u zich aanmelden als kandidaat en lukt het u niet om vóór deze datum een sollicitatiebrief te schrijven dan kunt u de intentie vóór 3 mei kenbaar maken. U kunt dit beiden doen door een mail te sturen naar solliciteren@mensenspirit.nl De selectiecommissie: Trix, Harry, Nathalie en Melanie Deze vergadering is ook openbaar toegankelijk voor belangstellenden. MenS-leden hebben stemrecht indien aan de contributie verplichting voldaan is. De locatie zal naar gelang het aantal aanmeldingen worden gekozen.   Met vriendelijke groeten, Bestuur/grondkring, Partij voor Mens en Spirit   Sung Bruijnen, Rascha Wisse Erika Mauritz, Micha Kuiper   Heeft u vragen over deze ALV dan kunt u ons mailen op alv@mensenspirit.nl
Back to Top