Opvang WiFi-vluchtelingen ?

Opvang WiFi-vluchtelingen ?

27 oktober 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: , ,

MenS steunt stralingsvluchtelingen

In de media wordt uitgebreid aandacht besteed aan vluchtelingen die Nederland binnenkomen, maar er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan het feit dat er steeds meer burgers in Nederland als vluchteling in hun eigen land leven. Deze volwassenen en kinderen zijn ziek geworden door elektromagnetische straling en zijn wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken. Het wordt steeds moeilijker om zulke plekken te vinden o.a. omdat wifi overal zonder enige terughoudendheid wordt aangeboden. Daarom heeft Eke Vriens van www.stopumts.nl een brandbrief gestuurd naar alle burgemeesters en gemeenteraden in Nederland met het dringende verzoek om elektrogevoeligen eindelijk serieus te nemen en hen te helpen bij het afschermen van hun huis of bij het vinden van andere geschikte huisvesting. MenS heeft deze brief samen met andere organisaties ondersteund. In het beleid van Mens en Spirit kiezen wij altijd voor het voorzorgsprincipe. Dat betekent dat wij, bij wetenschappelijke twijfel over de veiligheid van bijvoorbeeld een nieuwe technologie, deze pas pas toestaan zodra de onschadelijkheid ervan bewezen is. Daarmee hadden deze noodsituaties voorkomen kunnen worden. De volledige brief vindt u hier; http://www.stopumts.nl/pdf/College%20van%20B&W%20en%20Raad.pdf woubrugge
Back to Top