MenS Gelderland Verlangt Referendum voor NUON gelden

MenS Gelderland Verlangt Referendum voor NUON gelden

16 maart 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.”
(bankierseed ... op vrijwillige basis overigens. Elke bankier die er zin in heeft, mag deze afleggen. Met dank aan: De Verleiders, voor de tip.) Trix Kruger

MenS verlangt referendum over Nuon gelden

De bedragen zijn dermate groot dat dit alle inwoners aangaat. Het zou logisch zijn om de uiteindelijke beslissing aan de bevolking te laten. Niet aan politieke partijen die ruilhandel plegen met verkiezingsbeloften en programmapunten in de wandelgangen van het provinciehuis. [su_divider top="no"] Over ruilhandel gesproken: Laat Nederland zich al 7 jaar lang neppen? Vanwege het overschot op de handelsbalans en bovendien het begrotingstekort, zou er elk jaar 50 miljard euro bij moeten komen in Nederland. Deel dat door 5 miljoen huishoudens en een huishouden zou gemiddeld 10.000 € per jaar sparen. Elk jaar opnieuw, zeven jaar lang. De meesten van ons hebben dat probleem helemaal niet, zo'n uitpuilende bankrekening. Dat geld raakt dus zoek en in plaats van ernaar op zoek te gaan beweert Den Haag dat het geld op is in Nederland, hoewel we tot de zeven rijkste landen op Aarde behoren, gemeten in BBP per hoofd van de bevolking. Vandaar de zeven magere jaren met bezuinigingen op zorg, openbaar vervoer, scholen, WMO, en zelfs de Brandweer is uitgekleed. MenS slikt dit niet voor zoete koek. Wat een onzin allemaal. Er wordt alleen maar naar deelproblemen gekeken, maar nimmer naar het totale plaatje. MenS heeft een oplossing uitgewerkt: De termijn-euro introduceren, welke is uitgewerkt door de Utrechtse denktank STRO (Social TRade ORGanisation). De termijn-euro introduceren als wettig betaalmiddel voor supermarktconsumptie en voor belastingen, leges en boetes. Parallel aan de bestaande euro. Net als t/m 2001: toen hadden we de gulden en de ECU naast elkaar. Ging prima. Door handig gekozen #mechanismdesign, zoals voorgestaan door prof. Arnold Heertje, kunnen problemen die eerst weerbarstig tot onoplosbaar leken, ineens vanzelf in goede banen lopen. Gandhi zei al: "if you take care of the means, the goal will take care of itself". Dit is precies wat MenS beoogt met de PLEURO: Programmeerbare Looptijd Euro of Termijn-euro.  De Magische "hidden hand" van dit werkingsmechanisme maakt een einde aan de begrotingscrisis en legt de weg wijd open voor Voorspoed, Eenheid en Overvloed. De enorme bezuinigingsoperaties maken onze economie niet gezond. Ze maken onze staatsfinanciën niet gezond. De staat en haar burgers vormen samen een Catamaran ... twee schepen die geld uitwisselen. Als ze samen lek zijn, heeft het geen enkel nut de één drijvend te houden ten koste van de ander. Het enige dat de kabinetten Balkenende en Rutte hebben bereikt, is het vertragen van de omloopsnelheid van het geld in onze economie. Wanbeleid van de bovenste plank. En geen partij in de Kamer die er iets van gezegd heeft.   [su_divider top="no"]

meer info

Voor NUON gelden:

Trix Kruger, lijsttrekker team Gelderland. Online stemmen:

  1. via facebook
  2. via het MenS forum
  Voor LETS MAKE FUN / PLEURO:

Micha Kuiper, lijsttrekker Waterschap Amstel Gooi en Vecht, lid van MenS werkgroep Financiële stelselherziening. 072 507 1151

Back to Top