bonus / malus

bonus / malus

15 maart 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Om een rijk individu harder voor je te laten werken, moet je hem méér betalen.
Om een arm individu harder voor je te laten werken, moet je hem mínder betalen. Bovenstaande zakenwijsheid is de bittere realiteit. West-Europa en de USA voeren actief beleid om arme landen arm te houden, alle ontwikkelingshulp ten spijt. Want de scheve welvaartsverdeling lijkt tot een scheve machtsverhouding. Een machtsverhouding waarmee dan weer geld verdiend kan worden: goedkope ruwe grondstoffen, goedkope arbeid.   BREDA-DEMONSTRATIE-ECONOMISCHE CRISIS   bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/05/laat_armen_de_welvaart_betalen.html     MenS heeft felle kritiek op het Haagse beleid; telkens de schuld voor werkloosheid bij het individu neer te leggen. De werkloosheid van 750.000 Nederlanders is niet de schuld van deze indivuen. Het is een macro-economisch verschijnsel ... en dient aangepakte te worden met macro-economisch beleid. De eisen die Den Haag (en vervolgens gemeenten) opleggen aan werkzoekenden zijn niet alleen onmenselijk, ze zijn ook misplaatst en niet doelmatig. Wij bij MenS hebben voorstellen, hoe we moeiteloos een wereld van Vrijheid, Eenheid en Overvloed kunnen creëren ... [su_divider] NOTA BENE: MenS wordt innig bemind door 20% van de mensen die ons kennen, en dat percentage groeit. Wij zijn de grootste partij zonder zetels in Nederland: 800 leden (feb 2015).  Echter, slechts 3% van de Nederlanders weet van ons bestaan af.  Zou van die 97% ook 20% op ons willen stemmen ?  En zou 1% lid willen worden ?  Dat zijn dan 150.000 leden !!! If you are liking what you are reading now, you can help yourself by spreading the word. Je hoeft niemand te overtuigen. Je hoeft alleen maar even te checken of iedereen weet dat MenS bestaat. If you take care of the means, the goal will take care of itself. Elke Nederlander weet zelf wel of zhij bij MenS past ... of niet ... geen pushen of overtuigen nodig, maar wel die ene bevrijdende tip:

MenS ... is ... er.

video 15-3-2015 zachte r EVOL utie [su_divider]   DRIE PIJLERS voor het verwezenlijken van de MenS Droom:
 • LETS — een paar simpele aanpassingen in wetgeving ... #mechanismdesign (Heertje, 2014) ... Lokaal / regionaal / Economisch / ecologisch / Transactie Systeem
 • FUN   — een andere manier van luisteren naar elkaar ... leren geweldloos luisteren ... en verander jouw scheppend vermogen hierdoor ... co-creatie in plaats van rat-race
 • MAKE — een tweede geldsysteem "MAKE", zoals Nederland eigenlijk altijd heeft gehad t/m 31-12-2001, kan in 1 klap een einde maken aan:
  • economische recessie
  • bankencrisis
  • landencrisis
  • eurocrisis
  • begrotingstekort
  • bio-industrie
  • loonslavernij
  • bezuinigingen op de onderwijs
  • bezuinigingen op de zorg
  • geldgebrek op de gemeentelijke begrotingen
  • geldgebrek om van fossiele brandstof naar duurzaamheid om te schakelen
  • zeespiegelstijging van zeven meter in het jaar 2150
  • ... dus ben jij klaar om de PLEURO te verwelkomen naast de EURO ?
Voor wie nog vier jaar door wil prutsen op de oude manier van politiek en collectieve zelfvernietingseconomie, verwijzen wij hier naar de stemwijzers die gaan over non-stellingen: Via deze stemwijzers zult u kunnen zien welke partij het beste bij u past op de manieren die er niet toe doen in het leven. [su_divider top="no"] Voor wie het sprongetje durft te wagen, na 5000 jaar Zondebesef ... [su_divider] Er is slechts één "maar" aan deze tweede betaalmunteenheid in Nederland, genaamd MenS-PLEURO: Deze MenS-technologie, "MAKE", die de overvloed mogelijk maakt, moet wel beheerst worden door wijsheid. Evenzeer als Nucleaire splijtingsenergie de Mensheid veel machtiger heeft gemaakt dan daarvoor (bommen en centrales) ... is wijsheid onmisbaar. De zelfbeheersing die nodig is om potentieel onuitputtelijke welvaart wijs te besturen, komt van het consent-principe: besluiten mogen slechts genomen worden als het besluit of plan dermate goed en wijs is geworden dat niemand zich nog verzet middels een "Beargumenteerd overwegend Bezwaar". (Lees meer... 072 507 1151) Wij maken als MenSheid nog steeds deel uit van een groter geheel: GAIA, Moeder Aarde, en al wat er op leeft. Momenteel sterven er per seconde soorten uit.  Tachtig procent van dat uitsterven is te wijten aan menselijk ingrijpen. Matiging en zelfbeheersing zal gezocht en gevonden worden.   [su_divider] overzicht: tijdspad voor de zachte omwenteling, 2015:
 • 18 maart verkiezingen provinciale Staten. Op woensdag 18 maart 2015 is ...
  • MenS rechtstreeks verkiesbaar in Gelderland en Groningen !
  • MenS indirect verkiesbaar via koepelorganisaties van Nederland Lokaal:
   • [Groningen]
   • Fryslan:
   • Drenthe:
   • Overijssel:
   • [Gelderland]
   • Flevoland:
   • Utrecht:
   • Noord-Holland: Hart voor Holland, lijst 14, met Micha Kuiper op plek 20 op deze lijst (samenwerkingsverband Geuzen ... Lokale Partijen voor Decentraal gezag.)
   • Zuid-Holland:
   • Zeeland:
   • Noord-Brabant:
   • Limburg:
   • Eilandsraad Bonaire: -
 • 21 maart: formele uitslag verkiezingen PS (en Waterschap) ... ==> benoeming 570 leden der Provinciale Staten (PS) in 12 provincies.
 • 21 april: Leden van de PS stellen zich kandidaat voor de Eerste Kamer.
 • 26 mei: 570 PS leden kiezen gewogen de  75 leden Eerste Kamer der Staten-Generaal.
 • 27 mei: Zijne Majesteit de Koning moet constateren dat er onvoldoende draagvlak nog bestaat voor de Regering Rutte-2.
 • 28 mei: De regering biedt haar ontslag aan en er worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 • rond 9 of 16 september: Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen...
  • MenS haalt 60 zetels ?
  • MenS vormt een regering met ministers van ALLE gekozen partijen. Er is geen oppositie. Wel dialoog, een echte dialoog in de Tweede Kamer, in plaats van een holle show met alleen maar verliezers...
  • De Tweede Kamer controleert zonder last of ruggespraak het beleid van deze regering van nationale eenheid... en heeft ook het recht van Amendement.
  • De Eerste Kamer controleert het beleid van Regering + Tweede Kamer op doelmatigheid en consistentie en wenselijkheid, en stuurt plannen die nog fouten bevat hebben terug naar de tekentafel.
 • Oktober 2015 ... Deze door MenS nu gebundelde vernieuwende LETS MAKE FUN aanpak ... gaat viral in Europa ... ? davidicke,lion,vimeo,161710283_640
 • De leeuw ontwaakt ... https://www.youtube.com/watch?v=CkJnislZXgU
  MenS-Banner-06-723x749 dank voor delen en liken.   Lesser Artists ... borrow ... Great Artists STEAL ! Dank jullie wel, groten der Aarde, voor je geniale plannen die wij mochten benutten en samenvoegen. --MK
Back to Top