Kort & bondig: 't is onzin, en het is slecht voor je.

Kort & bondig: 't is onzin, en het is slecht voor je.

11 maart 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: , ,

opinie
Micha Kuiper secretaris MenS Ik krijg net NOS nieuwsuur donderdag 5 maart onder ogen. We zijn druk met de campagne om de Provinciale Staten, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer te vervangen door Partij voor Mens en Spirit dus ik heb deze week niet veel tijd om hier veel woorden aan vuil te maken. Dat komt wel, als we in de Eerste Kamer zitten na 26 mei. ECB,14                                     Allereerst is bovenstaand plaatje het verkeerde plaatje. Het Geld uit het Niets komt uiteindelijk niet van de Centrale Banken (die doen maar iets van 5%) ... 95% komt van de particuliere banken, die hun particuliere hoofdkantoor hebben in Zwitserland: de BIS ... Bank for International Settlements. een soort LETS, of Noppes Amsterdam, maar dan voor banken. En met een eigen leger, een eigen politie, en volledige juridische onschendbaarheid. Samen met het Vaticaan, de City of London, en The District of Columbia de onzalige vier-eenheid waar enkele mensen zich verrijken ten koste van ons aller toekomst ... inclusief hun eigen toekomst. Ik zie dus wel openingen om tot besprekingen te komen, een mooiere wereld te creëren. George Soros heeft die handreiking al vijftien jaar geleden gedaan, en sponsort ook bewegingen als Avaaz en Occupy, wat hem op groot wantrouwen te staan komt. Of dat terecht of onterecht is kan ik moeilijk beoordelen. Maar ik hoef dat ook niet te beoordelen, want ik ben van MenS en hoef alleen maar vertrouwen te hebben in mijzelf. Dus het juiste plaatje voor Nieuwsuur was geweest: Sauron_eye_barad_dur                   Sorry. mijn muis haperde. Deze bedoel ik: bis                               dank aan: http://www.stopdebankiers.eu/de-bis-bank-for-international-settlements-of-nazi-bank-hier-gelden-geen-regels/ [su_divider top="yes"] http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2022852-de-europese-centrale-bank-zet-de-geldpers-aan.html Om terug te komen op voornoemde berichtgeving van afgelopen week ...
mainstream news "feed" echte kost voor de Geest
Deze maand beginnen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de eurolanden aan een uniek experiment: de instellingen pompen 1140 miljard in de kwakkelende economie van de eurozone om deflatie te bestrijden. het woord zogenaamd ontbrak hier ten onrechte.Wie deflatie wil bestrijden, moet het volk, en vooral de armen, meer geld geven. Bijstand omhoog, AOW omhoog. Poepsimpel.Het opkopen van obligaties dient om de bezitters van obligaties te helpen, die inzien dat ze iets gekocht hebben wat onderdeel uitmaakt van een piramide spel ... hetgeen ze wel wisten maar ze hadden gehoopt dat het een andere keer zou crashen, niet tijdens hun baantje, vlak voor de begeerlijke beoogde promotie.
Deze maand beginnen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de eurolanden aan een uniek experiment: de instellingen pompen 1140 miljard in de kwakkelende economie van de eurozone om deflatie te bestrijden. het woord zogenaamd ontbrak hier ten onrechte.
Hulde voor dit bericht van Nieuwsuur, waarin kritische economen aan het woord komen. Eén hunner steunt de visie van MenS. Maar zoals altijd liegt onze media door het instrument van de weglating, de verzwijging ... dat hier heel rijke mensen heel hard van profiteren, en wel ten koste van de belastingbetaler. Nu snel weer verder met campagnevoeren, genoeg onzin. MenS heeft oplossingen die WERKEN. Want geld werkt niet. [su_divider top="yes"] MenS wil het kabinet Rutte-2 graag zo snel mogelijk vervangen door het kabinet Spirit-1. Dit jaar nog. In het landsbelang, en in ieders belang. Want zeg nou zelf ... Kyoto 1997, Rio de Janeiro 1992 en dan zo snel mogelijk Gronigen leegboren zodat de huizen omvallen ?  En schaliegasproefboringen toestaan zodat ons drinkwater en landbouwgrond ernstig gevaar loopt ?  Dit kabinet stevent af op zeven meter zeespiegelstijging in 2150. Dan zijn ze zelf allemaal al dood, maar MenS kiest om zeven generaties vooruit te blikken. En dan doe je zoiets niet. Er zijn plenty technologieën om ons van energie te voorzien: slim bouwen. Wind. Zonnecel. Zonnecollector. Aardwarmte. Blauwe energie. Golfenergie. Getijdenenergie.  En wat spectaculairder: de zonnetoren.  En de Stormvogel, van onze zusterpartij de IQ-partij. (Hilarisch schockerend campagnefilmpje trouwens.) Nog even afgezien van de beslist op waarheid berustende, maar met veel onduidelijkheid omgeven vrije energie of vacuüm energie ... die altijd verguisd is door veel wetenschapsjournalisten (behoud van energie) maar die door kosmologen al 50 jaar erkend wordt als theoretisch concept. En sinds 2005 bevestigd door metingen van versnellende uitdijing van het Heelal. [su_divider] Maandag een interessant interview en gesprek gehad met prof. Arnold Heertje ... 40 jaar hoogleraar en nu auteur van Economie (2014). Samen met ons MenS lid Rob Brockhus (Sociale Databank Nederland en www.kamerzetel151.nl ) De Kern van Heertje's betoog:
  • Economie draait om het vervullen van menselijk behoeften.
  • Zonlicht is er voor iedereen, maar wanneer de middelen om de behoefte (wens) te vervullen, schaars zijn, dan ontstaat Economisch denken.
  • Echte economie gaat over alle schaarste-problemen, en gaat nooit om geld op zich. Geld kan wel onderdeel zijn van het probleem, en is dat meestal ook.
  • Echte economen denken zo breed, maar de meeste economen zijn opgeleid als bedrijfseconomen en niet opgeleid om verder te kijken en te denken dan de zeer nauwe benadering van een middelklein bedrijf dat geld verdienen moet. (En dat stuurt ons land aan, red.)
  • Verdelingsvraagstukken kunnen in veel gevallen vele malen efficiënter worden opgelost buiten de markt om, dan via de markt.
  • Mooie voorbeelden vind u in onze nieuwsbrief van april ...
  • #speltheorie nodigt uit tot #mechanismdesign
[su_divider] Het boek economie van Heertje is één der drie peilers voor het:

... concept partijprogramma MenS 2017-2021.

Dit program, bestaande uit 1  zin, met een toelichting ... maakt helder en concreet hoe wij het program MenS 2012 kunnen bekostigen en verwezenlijken. De andere twee pijlers zijn:
  • FUN: NVC, Nonviolent Communication: Wil je gelijk hebben, of wil je gelukkig zijn ?    http://cnvc.org
  • LETS: Henk van Arkel's visie op een @ander soort geld.  http://www.stro.org
[su_divider] Het boek Economie van prof. A. Heertje zal GRATIS worden toegezonden aan alle 800 MenS-leden zodra de financiering rond is. Hier is een bedrag mee gemoeid van meer dan € 10.000,- U kunt meedoen met de crowdfunding door uw donatie te storten op onze bankrekening. Indien ELK LID een bedrag van 12,50 stort, dan zijn we er. Terwijl de winkelwaarde van het boek €19,95 is. Als we de funding rond krijgen is dat dus een mooie korting... MenS vind het belangrijk dat de inzichten die Heertje in dit boek beschreef, breed verspreid worden: scholen, verenigingsbestuurders, politieke bestuurders, gezelligheidsverenigingen ... Overal wenst MenS het besef door te laten dringen dat: a) de (crisis 2007-2015) volkomen overbodig was b) de echte crisis (milieu, natuur en mensenrechten en dierenrechten) uit het oog dreigt te raken c) onze economie onze behoeften maar matigjes vervult en zelfs de Aarde sloopt, wat gemakkelijk allemaal veel intelligenter zou kunnen d) dat met een beetje creativiteit en #mechanismdesign de euro-crisis omgevormd zou kunnen worden tot een Kringloopeuro-paradijs voor iedereen. Een wereld die werkt voor iedereen... zelfs voor bankiers, maar dan met wat minder excessen... LID WORDEN van MenS ?  HIER DONEREN AAN CROWDFUNDING ?  Hier is ons nummer. Vermeld a.u.b. "Heerlijk Project" anders tellen we uw donatie niet mee voor de te halen €10.000 Thx ! Dank voor delen, twitteren, facebooken en al die andere dingen die ik op mijn 45e moet leren ... Micha Kuiper, natuurkundige. 11-3-2015 [su_divider] Kabinet Rutte-2, Rutte-1, Balkenende-3, Kok, Lubbers ... It's all bullshit ... and it's bad for ya. --George Carlin zaliger... Voor wie tegen rauwe taal bestand is: https://www.youtube.com/watch?v=DvBszBw1iyk
Back to Top