Tros Radar over geldschepping ... aangevuld met privatisering

Tros Radar over geldschepping ... aangevuld met privatisering

6 maart 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Opinie

Micha Kuiper, lid werkgroep Geldschepping/visiegroep Economie
Sinds de jaren '80 zijn veel staatsbedrijven geprivatiseerd en verkocht aan de markt via de beurs. Genoemde redenen hiervoor zijn: marktwerking, zakelijkheid en toenemende doelmatigheid, omdat bij overheidsafdelingen een cultuur van laksheid kan ontstaan. Er is echter nog een tweede motief.  Staatsbedrijven kunnen na privatisering worden opgekocht door particuliere beleggers die de aankoop doen met geld ... dat zij niet bezitten. Leveraged buy-out. Tros Radar meldt 26 januari 2015 in haar animatiefilmpje dat de geldhoeveelheid in Nederland sinds 1982 is gegroeid van (omgerekend) 100 miljard naar nu 800 miljard euro. (Overigens is dat gemiddeld een bedrag van 47.000 euro per inwoner, baby's meegeteld. Dan zie ik mijn spaarcentje weer in perspectief.) Van 100 naar 800 betekent drie verdubbelingen (x8) in 30 jaar tijd ofwel een verdubbeling per 10 jaar. De vuistregel van Dr. Alan Bartlett berekent ons: 70 / 10 = 7% per jaar groei van de geldhoeveelheid. Bij een economische groei van zeg 3% per jaar ... waarom is er dan niet 4% inflatie per jaar ?  Is het misschien zo dat de geldgroei voor een deel gebruikt wordt om staatsbedrijven op te kopen?  Of andere bedrijven? Wie eenmaal genoeg geld en reputatie heeft, wordt oneindig kredietwaardig geacht. Dan verstrekken banken krediet aan zo iemand, bijvoorbeeld met het aangekochte bedrijf als onderpand. Dus winstgevende bedrijven worden opgekocht door mensen die het geld niet bezitten, maar wel kunnen lenen met het bedrijf als onderpand. En vervolgens stromen de winsten in hun zakken. Dat kan een verklaring vormen voor de enorme push om staatsbedrijven te privatiseren in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten (de drie Angelsaksische landen bij uitstek). Het gevolg van geldschepping en privatisering zal zijn dat de staatsbedrijven nog steeds niet efficiënt werken, maar wel afgeroomd worden door buitenlandse beleggers die het bedrijf gekocht hebben met geld dat ze niet eens hadden. Een punt van aandacht.   Wie-funktioniert-Geld-_von-Max-von-Bock-_-2005-Diploma-08
Back to Top