Dekking 1-1-2 versus witte zones... daar red je ook levens mee!

Dekking 1-1-2 versus witte zones... daar red je ook levens mee!

9 januari 2015 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Stop-UMTS attendeerde ons, dat het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld van 17 dec. naar het volgend voorjaar dus er kan nog volop ondertekend worden.

Zij hebben toestemming om voorafgaand aan het debat, misschien enkele dagen ervoor, de petitie persoonlijk aan te bieden. Slechts bij hoge uitzondering toegestaan.

Daarom hier nogmaals de link om te ondertekenenOproep voor behoud ‘witte zones’ (stralingsarme zones); u kunt nog tekenen tot eind februari

www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/8699/[...] (let op de link is ingekort, u moet er op klikken - kopiëren en plakken zal niet gaan)

Ondersteun je bovenstaande brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan naar: wittezones112@gmail.com onder vermelding van naam en woonplaats. Dit is een speciaal voor dit doel gemaakt mailadres van StopUMTS.

Een andere petitie, algemener van aard, kan ook worden getekend:
www.verminder-electrosmog.nl

De verhalen van ervaringsdeskundigen op bovenstaande sites maken duidelijk dat de bewering, dat electromagnetische straling geen invloed zou kunnen hebben op menselijke gezondheid en welbevinden, volkomen bezijden de realiteit is.

Nog een andere petitie op AVAAZ:

https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO[...]

Bovenstaande petitie roept op om de classificering van EM straling aan te passen aan de laatste wetenschappelijke inzichten.

Tot slot een Engelstalige Europese petitie:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/8854/redir

Back to Top