verkiezingen gemeente Alkmaar 19 nov.

verkiezingen gemeente Alkmaar 19 nov.

14 november 2014 - door Partij voor Mens en Spirit - 3 reacties

Labels:

partij voor Mens en Spirit doet in Alkmaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 november 2014. Op 6 oktober leverden wij met succes een gezamenlijke kandidatenlijst in (tesamen met de Basis Inkomen Partij). De benodigde ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden zijn ruimschoots in orde gekomen !  Hartelijk dank ! foto MenS 2014 verkiezingsbord met lijsttrekker-met 3 motto's MenS-25 [su_divider top="no"] Nota bene: Omdat wij met twee partijen meedoen op één lijst is het van belang in het stemhokje zorgvuldig uw juiste kandidaat uit te kiezen !  Dick Westra is dus géén lijsttrekker voor BIP !
Basisinkomen Partijbasisinkomenpartij,Logo02 partij voor Mens en SpiritMenS_rond_logo_400x400
lijsttrekker: 2. Robert Verhoeven 1. Dick Westra 3. Micha Kuiper 4. Louis Bervoets 5. Sung Bruijnen 6. Rascha Wisse 7. Erika Mauritz
Voor een stem op BIP stemt u op lijst 9, plaats 2, Robert Verhoeven. Dat onze dames op plaats 6 en 7 staan is overigens geen kwestie van mannelijk chauvinisme ... dit was hun eigen keus. Bij MenS zijn meestal de vrouwen de baas. [su_divider top="no"]

Wat vindt MenS belangrijk?

1. Politiek vanuit het hart met aandacht voor al wat leeft. 2. Regels zijn er om de mensheid te dienen. Daar waar de regels de menselijkheid voorbijschieten, zal van de regels worden afgeweken ten gunste van de mens. 3. Als het gaat om de vormgeving van jeugdzorg en ouderenzorg willen wij een open dialoog met alle betrokkenen.Wij willen inwoners niet alleen om inspraak vragen maar om instemming. (bijvoorbeeld via een referendum). 4. Wij willen Alkmaar tot proefgemeente maken voor het basisinkomen: een onvoorwaardelijk basisinkomen (erbij) voor iedereen, met en zonder werk. Dit is een eerlijke herverdeling waar de meeste mensen op vooruitgaan. 5. MenS wenst dat de gemeente eerlijke, volledige en juiste waarschuwingen gaat geven aan de inwoners over gezondheidseffecten en -risico’s van GSM,WiFi en 4G straling. [su_divider top="no"] De vijf stellingen van MenS die Kieskompas niet heeft opgenomen: 1) Het college van wethouders wordt door alle gekozen partijen gevormd. 2) Geld hoort een ondergeschikte rol te spelen in alle besluitvorming. 3) Vanwege de voortgaande automatisering en bezuinigingen wordt een algemeen onvoorwaardelijk basisinkomen ingevoerd voor iedereen. 4) Effecten van het beleid van Alkmaar op de rest van de wereld moeten worden meegewogen in besluitvorming. 5) De gemeente moet burgers waarschuwen voor de gezondheidseffecten van straling van mobiele telefoons en WIFI. (omdat de meeste partijen tegen al deze stellingen stemden, waren ze niet interessant voor kieskompas om op te nemen)   [su_divider top="no"]
MenS kiest voor politiek vanuit het hart. Dat is het enige dat we u kunnnen beloven ... want wij kunnen ons niet vastleggen voordat we alle betrokkenen gesproken hebben. Wij, MenS Alkmaar, streven naar consent van allen.
Onze antwoorden op het kieskompas zijn dus slechts een momentopname. Een indicatie van hoe wij denken.
Over 5 minuten kunnen wij wijzer zijn en onze mening herzien!! [su_divider top="no"]
Onze speerpunt is: maak de politiek en bestuur "MenSelijk" ... zodat het individu nooit vermorzeld wordt door de regels.  Vandaag (30.9.) wilde iemand ons bijvoorbeeld ondersteunen, maar hij kwam onverrichterzake terug: Hij kon dat niet voltooien want hij had geen ID. Hij was namelijk juist op het gemeentekantoor voor het aanvragen van een ID. En dat werd geweigerd, omdat hij nergens in Nederland stond ingeschreven als woonachtig. Dus geen ID. Maar: geen ID, geen werk en geen uitkering. Geen geld ... geen huis. Geen huis, niet woonachtig en dus geen ID. De gemeente kon deze man niet uitleggen wat hij dan wél moest doen ... ook al komen dit soort dingen bijna dagelijks voor. Dus meneer gaat maar Googlen hoe anderen dat oplossen. Is dit Nederland? Is dit service?
Een goede inspiratiebron is onze zusterpartij in Groningen-stad: Dichter bij de MenS. Partij voor Mens en Spirit Alkmaar (MenS-Alkmaar ) streeft naar politiek vanuit het hart: politiek zónder politiek, maar met aandacht voor iedereen en voor al wat leeft. Elke lokale beslissing willen wij bezien in het geheel, en zal zowel goed zijn op micro-nivo (het individu) als voor het geheel (macro-nivo, de hele Aarde). Holistische politiek! Wij streven naar een wijs beleid, dat de instemming zou krijgen van 80 tot 100% bij een referendum. Dat bereiken wij door met betrokkenen te spreken totdat er consent ontstaat (instemming). Momenteel heeft de politiek meestal een goedkeuring van 30%. Achtergronden van ons partijprogramma zijn te vinden in ons landelijk programma 2012.
Back to Top