Het zogenaamde 'Zwarte-Pieten'

Het zogenaamde 'Zwarte-Pieten'

14 november 2014 - door Partij voor Mens en Spirit - 1 reactie

Labels:

Mens en Spirit (MenS) is een politieke partij die werkt aan Verbinding, aan Luisteren, aan Dialoog, en aan samen de beste oplossingen zoeken, vinden en verbinden. Onze eigen mening, daar gaat het niet om. Het gaat om het resultaat.

Het is te betreuren, dat in een Wereld van Honger, Klimaatcrisis, Economische radeloosheid, Milieucatastrofen en politiek populisme, Valse Vlag terrorisme (zoals mogelijk MH17 2014, 9/11 New York 2001, Metro Londen 2005, Van Gogh 2004, Fortuyn 2002, Oklahoma 1995, WTC 1993, Reichtag 1933), broeiende wereldconflicten, olie-oorlogen … de internationale politiek zich richt op zo'n thema als … Zwarte Piet.  Toch is ook dit een belangrijk thema om over na te denken. Zelfs voor MenS. Juist voor MenS.

Want de bestaande politiek heeft toch geen oplossing voor de wereld-uitdagingen en Zwarte Piet is een emotionele zaak die ons allen raakt op enige manier. Ieder op een andere manier. MenS velt geen eindoordeel maar neemt wel stelling: voor verbinding.

Want Zwarte Piet houdt onze aandacht gevangen van belangrijker zaken, zoals hoe wij tegen elkaar worden opgezet op alle terreinen, via onze emoties van jaloezie, onzekerheid e.d., zodat wij onszelf verlammen terwijl onze rijkdommen jaar na jaar, maand naar maand van ons worden afgenomen en overgeheveld naar de financiële sector.

MenS is vurig vóór Eenheid, en niet in vuur en vlam

voor "de beste zijde in het geschil"

welke "het meeste gelijk heeft",

subjectief.

 

Een parabel / allegorie / metafoor:

Vier blinden die een Olifant ont-moeten en aftasten, leren zien met hun handen, ervaren allemaal een deel van het geheel. Een slurf, een staart, twee achterpoten, enzovoort. Ieder heeft vanuit eigen perceptie gelijk, echter ieders beeld is nog incompleet. Samen hebben ze het hele plaatje en als ze hun perceptie durven koppelen aan mede de ander zijn perceptie, dan pas zijn ze in staat de feitelijke verschijning van de Olifant te kénnen.

Wanneer daartegenover eenieder vanuit eigen perceptie "als een olifant in een porseleinkast" gaat stampen en de eigen percepties voor complete waarheid houdt en daarmee andermans aanvullende waarheid als onwaarheid verklaart wordt er een ravage aangericht: de ander en haar perceptie wordt niet Heel gelaten. Zulks nodigt niet uit tot verbinden. Dit soort processen zijn de bron van alle conflict, ook in de politiek, ook in de Tweede Kamer, ook in het Midden-Oosten.  Links-Rechts, Conservatief-Progressief … de vier windstreken van het kieskompas zijn uiteindelijk een spel van Verdeel-en-Heers, waarmee de lachende derde partijen tegen elkaar kan opzetten, uitspelen en domineren. Van alle inzichten die MenS aan Nederland te bieden heeft is deze richting, het zoeken naar verbinding, de kwaliteit die het grootste verschil gaat maken in de politiek van de toekomst. Meer nog, dan een ander geldsysteem en betere zorg. Eenheid, Saamhorigheid, eenheid in verscheidenheid.  Onze menselijke ervaring bestaat bij de gratie van de illusie van afgescheidenheid. En daaronder ligt ergens een eenheid, tussen alle wezens, zoals een golf op de Atlantische oceaan ook één is met een golf op de Pacific. Er is maar 1 oceaan op aarde, geen zeven. Al is onze ervaring anders.

Zwarte piet: toedracht, proloog en catastrofe

Toen de Romeinen in het jaar 0009 AD flinke delen van Nederland en Duitsland hadden veroverd, leefden hier Keltische en Germaanse volken in stamverband. [1]

Na de tweedeling van het Romeinse Rijk in Oost en West, hadden we het Katholieke Romaanse Rijk.  De oude natuur-riten van de stammen werden gekerstend.

Kerstboomverbranding, lichtfeesten. De Spar is oorspronkelijk een fallus symbool, teken van vruchtbaarheid.

In het huidige Sinterklaasfeest herkent men nog de feesten en vereringen van vóór de tijd van het christendom.

De sjamaan schminkte zich als de Bosgeest Pan, met kool van het vuur.

De gekerstende versie transformeerde deze heidense figuur tot een Moor: de Moren waren een rijk volk met een hoogontwikkelde cultuur die een tijdlang over Spanje hebben geheerst.

De Heilige Sint-Nicolaas is geïntroduceerd om de bokkesprongen (Pan) van Zwarte Piet in goede deugdzame Christelijke banen te leiden.  De Nederlanders moesten lachen om deze Kerstening van hun volksfeest, maar accepteerden de verandering, want wat gaf het ?  Zij hadden nog steeds hun volksfeest, dat eindelijk niet meer verboden was, en ze zongen schuine liedjes zoals Sinterklaas Kapoentje (een kapoen is een gecastreerde haan). Echter, jaren worden generaties, generaties worden eeuwen en de oorsprong raakte in vergetelheid en nu is Sinterklaas een onschuldig kinderfeest.

Met enkele duistere kanten eraan, dat wel: sommige kinderen zijn bang om in de zak naar Spanje meegenomen te worden en worden bedreigd door hun opvoeders, uit onmacht, wanneer zijn niet gehoorzaam zijn.

Met de toestroom van Surinaamse mensen kwam in Nederland het racisme in opkomst. En de associatie tussen de zwart geschminckte Piet en de Surinamer is niemand ontgaan.

Racisme

In wezen, in oorsprong, is Zwarte Piet dus niet racistisch, maar elke persoon anno 2014 die racistische gedachten heeft kan de term Zwarte Piet (of de rol) naar eigen inzicht gebruiken of misbruiken. En kan dus ook gebruikt worden om mensen te kwetsen. Zwarte Piet, het is een tweesnijdend zwaard… je kunt er vreugde mee schenken of verdriet. Zoals je met een aardappel schilmesje je eten kunt klaarmaken of iemand verwonden.

Elk ding kan gebruikt worden om kwetsende, discriminerende uitingen te doen. Autochtone blanke kinderen kunnen met 2 wijsvingers of 2 duimen hun ogen scheef trekken en net doen of ze Aziatisch zijn en iemand uitlachen en uitschelden. Kinderen zijn wreed want dat wordt ze geleerd. Door een omgeving die zelf pijn heeft. De oorspronkelijke klagers hebben het middel van discriminatie verward met de intentie van de discriminatie. Als Zwarte Piet niet bestond was er wel een andere manier verzonnen om te discrimineren. We doen niets af aan de pijn en het onrecht dat zij ondervonden hebben. En aan de pijnlijke associaties die ze bij het Sinterklaasfeest hebben, nog steeds, ook op momenten dat mensen te goeder trouw dit feest vieren. Het omkleuren van de Pieten kan de herinnering nooit uitvagen. Als je een oranje piet hebt, zul je altijd herinnerd worden aan die keer dat hij zwart was.  Is het omkleuren een erkenning voor geleden leed ?

Kapitalisme, sociale tweedeling en milieu

De figuur van Sinterklaas zou eigenlijk ook wel eens omstreden mogen worden. Die oude man met schimmel tussen zijn benen … is hij kosher ?

Zijn hulppieten produceren reclamefolders met de modernste pschychologische inzichten. De "nag-factor" (zeur-element) is één der meest winstgevende marketing strategieën van de 20e eeuw: zorg dat kinderen hun ouders blijven bestoken met smeekbedes, en de ouders zullen zwichten en betalen.

Wanneer ouders het geld niet hebben, wordt een tweedeling arm-rijk extra schrijnend.

Zoveel facetten aan dit feest … de gezelligheid, de surprises, de gedichten, de mogelijkheid om je naasten eens ongezouten te plagen vanuit anonimiteit … velen waarderen dit feest enorm. In dit soort situaties is het enige wat helpt: spreken en luisteren, in cirkels, totdat men elkaars behoeften niet alleen kan horen maar ook Horen, en Herhalen, Herkennen en Erkennen. Dat helpt menselijke verbinding creëren en dán kunnen oplossingen gevonden worden. Lees ook het opiniestuk: De spirit van Zwarte Piet
Back to Top