Verkiezingen 2014

Verkiezingen 2014

2 oktober 2014 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels:

MenS heeft in maart en in mei niet kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen.
Op 19 November zal MenS kiesbaar zijn in gemeente Alkmaar (wegens herindeling uitgestelde verkiezingen). Vlak daarna maken we een doorstart met Provinciale Verkiezingen. Waarschijnlijk in Groningen en Gelderland. De waterschapsverkiezingen zijn voor het eerst met een stemhokje (was voorheen per post). Dit alles in maart 2015. En ondertussen zijn we aan het voorbereiden om in maart 2017 goed voor de dag te komen in de Tweede Kamerverkiezingen. Wie MenS wil steunen ... dat kan op veel manieren:
  • help leden op te bellen in de regio wanneer hun e-mail adres het niet meer doet
  • wees gastvrouw of -heer voor een regionale huiskamerbijeenkomst en leer elkaar kennen
  • organiseer een Gouden Tafel bijeenkomst m.m.v. Petrus Bisschop
  • doneer geld
  • schrijf teksten
  • maak je interesses kenbaar aan het bestuur
  • help op de administratie
  • ga politieke vergaderingen bijwonen van Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschap, Gemeenteraad enz. enz.
Iedereen bij MenS is vrijwilliger oftewel MenSwerker.  Neem graag contact op met het secretariaat: vrijwilliger@mensenspirit.nl 072 507 1151
Back to Top