Alkmaar ondersteuningsverklaringen nodig

Alkmaar ondersteuningsverklaringen nodig

30 september 2014 - door Partij voor Mens en Spirit - 1 reactie

Labels: ,

update 6 oktober 2014:
Er zijn 42 ondersteuningen binnengekomen tegenover de vereiste 30. Het is dus ruimschoots gelukt ! [su_divider top="no"] Beste mensen! Om deelname aan de verkiezingen van 19 november a.s. mogelijk te maken, is het nodig de partijen te "ondersteunen". Ook de huidige lijst van BIP samen met MenS (BIPS MenS) heeft deze toestemming nodig. De kieswet schrijft namelijk voor dat de kandidatenlijst ondersteund wordt door 30 kiesgerechtigde burgers. Dit is een formeel vereiste, wat slechts inhoudt dat u toestemming geeft voor deelname aan de verkiezingen. U hoeft niet op de partij te stemmen. [su_divider top="no"] update 30 september 2014
Op dit moment is het zaak om deze week de wettelijk vereiste 30 ondersteuningsverklaringen te verzamelen.
Dat kan alleen op het gemeentekantoor.
Willen jij en je familie en kennissen ons helpen, toestemming te krijgen om mee te doen aan de verkiezingen?
Dat verloopt middels formulier H4 Ondersteuningsverklaring. (bijlage).
Stappenplan:
1. Ben je woonachtig en stemgerechtigd in (de nieuwe) gemeente Alkmaar ?  (Dat is vereist.)
2. Heb je geen andere partij ondersteund deze weken? (Je mag maar 1 partij per verkiezing.)
3. Legitimatiebewijs mee?
4. Print de bovenstaande bijlage uit (of als je geen printer hebt, haal een formulier bij Dick Westra, G Hoytinkstraat 48, Alkmaar)
5. Maak telefonisch een afspraak, meld je bij de receptie van de gemeente en toon de ondersteuningsverklaring H4.
6. Je krijgt een nummertje voor een apart loket, en je vult punt 4 pas in in het bijzijn van de ambtenaar. Had je per ongeluk al getekend, zet dan opnieuw je handtekening in het bijzijn van de ambtenaar. (Als je tevens voor iets anders komt, moet je de receptie om 2 dingen vragen.)
7. De gespecialiseerde ambtenaar zet dan een stempel en/of handtekening indien je inderdaad in Alkmaar kiesgerechtigd bent.
8. Het gestempelde formulier neem je weer mee, en geef je aan Dick of aan mij, of we halen het bij je thuis op. Stuur ons graag bericht of het je gelukt is!
9. Het kan t/m vrijdag 3 oktober. (En daarna komt nog een laatste kans als we de 30 niet gehaald hebben.)
onze adressen:
Micha Kuiper, Zandweg 8, 1934 BJ  Egmond aan den Hoef (072-507.1151 of 06-2.66.66.461)
Dick Westra, G.H.Hoytinkstraat 48, 1827 PP  Alkmaar (072-562.3912)
===================================
openingstijden alkmaar voor dit doel:
 
ma-vr 9.00-16.30
 
donderdags 9.00-20.00 koopavond
 
Om wachttijden te voorkomen kunt u als groep een afspraak maken via Bureau Verkiezingen, telefoonnummer (072) 548 91 63. Komt een kiezer individueel, dan kan hij/zij een afspraak maken via het KCC, telefoonnummer 14 072 (geen kengetal ervoor). Het is uiteraard ook mogelijk om zonder afspraak langs te komen, maar dan is er kans dat de kiezer enige tijd moet wachten.
===================================
Nog een toelichting:
MenS levert een kandidatenlijst in tesamen met de Basisinkomen Partij.  Een samengevoegde lijst werkt immers beter dan een lijstverbinding tussen gescheiden lijsten, omdat een lijstverbinding wettelijk geen effect heeft tenzij beide partijen minimaal elk eerst op eigen kracht één zetel halen.
Met de samenvoeging is er dus twee keer zoveel kans en geen versnippering.
De woordvoerders blijven onafhankelijk.
De kans op een zetel in Alkmaar lijkt ons zeer, zeer klein. Wij doen mee uit principiële gronden, omdat wij een reeel alternatief zijn voor de huidige politiek en echt een totaal andere keus welke door geen van de bestaande partijen aangeboden wordt. Veel mensen stemmen dan ook helemaal niet meer omdat ze zich door geen enkele partij vertegenwoordigd voelen.
Alleen door aan de weg te timmeren zullen we er ooit komen. Stem dus gerust op een andere partij, wanneer je zekerheid nodig hebt dat jouw partij in de raad komt. De keus tussen het hart op lange termijn en de politiek op korte termijn is een lastige die iedereen zelf moet maken. Wordt lid, of donateur, of vriend !
Micha Kuiper, 30 september
Back to Top