Besturen in een kantelperiode van de samenleving

Besturen in een kantelperiode van de samenleving

24 juli 2014 - door Partij voor Mens en Spirit - 1 reactie

Labels:

 

Tijdens de ALV op 29 juni 2014 is een presentatie gehouden door Anna van der Heijden over het onderwerp in de titel. Anna is sinds 2010 actief lid van Mens en Spirit. Zij heeft actief bijgedragen aan het schrijven van de partijprogramma’s van 2010 en 2012, is voorzitster van de visiegroepen natuur en duurzame energie, was in 2012 en 2013 landelijk coördinator visiegroepen en is algemeen bestuurslid sinds 2014. Deze presentatie werd ingeleid met een korte bespreking van twee inspirerende voorbeelden uit de Tegenlicht-uitzendingen ‘De kapitale kracht van geluk’ (04-02-2013) en ‘TransitieNL. Kiemen van het nieuwe Nederland’ (15-04-2013), wellicht bij veel MenS-leden bekend. Wie ze nog niet heeft gezien, wordt sterk aangeraden om de uitzendingen alsnog te bekijken! Dat kan via de volgende links: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Semler.html http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/transitienl.html In deze afleveringen komen voorbeelden naar voren die erg goed aansluiten bij de visie van Mens en Spirit op besturen. In de presentatie is ingegaan op de transitie waar de wereld momenteel in zit en die zich onder andere uit in de - voor (bijna) iedereen voelbare - ecologische en economische crisis. De verandering in structuur van de samenleving en de daarmee samengaande verandering van ons wereldbeeld zijn besproken. Daarna is de verbinding gelegd met het partijprogramma, waarmee de rol van de partij in een breder perspectief is geplaatst. De thema’s openheid, authenticiteit, talenten, waardering, verantwoordelijkheid maar ook professionalisering en spirit zijn uitgebreid naar voren gekomen. Daarbij is gebruik gemaakt van citaten en inzichten van diverse (bekende) sprekers, schrijvers en professors op gebied van onder andere transities en spiritueel leiderschap - bronvermeldingen staan in de presentatie. Vervolgens zijn het nieuwe sturen en de betekenis van dienend leiderschap toegelicht. De (verwachte) radicale verandering in de verhouding van overheid ten opzichte van de burger is besproken, waarbij de “overheid” een “onderheid” wordt en “onderdanen”, “overdanen” worden. (Bij de betreffende sheets is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van Jan Rotmans, professor in transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met wie Anna uitgebreid heeft gesproken over dit onderwerp tijdens een seminar over duurzaamheid in april 2014). Ten slotte zijn ‘politiek oude stijl’ en ‘politiek nieuwe stijl’ met elkaar vergeleken. Terwijl in politiek oude stijl “het compromis” het best haalbare wordt geacht, waarin elk van de betrokken partijen voor een deel ‘haar zin krijgt’ maar welke uitkomst aan geen van allen een ideale oplossing biedt, komt in de toekomst een nieuw alternatief in beeld, in de vorm van échte win-winoplossingen. (Wie hier meer over wil lezen wordt doorverwezen naar het boek ‘Het 3de alternatief’ door Stephen Covey). Hier kunnen mensen toe komen indien zij in alle openheid, met waardering voor elkaars verschillen, de dialoog met elkaar opzoeken. Deze houding zal kunnen leiden tot creatieve samenwerking, waardoor werkelijke oplossingen worden gevonden die ons allemaal – mensen, de natuur en de Aarde - dienen. De presentatie werd afgesloten met drie punten waarmee Partij voor Mens en Spirit grote meerwaarde zal kunnen hebben in de politiek. De presentatie is hier te downloaden. Geconcludeerd kan worden dat Partij voor Mens en Spirit in de politiek heel hard nodig is! De tijd van afwachten is voorbij. U bent allen van harte uitgenodigd om bij te dragen op uw eigen manier om de visie en houding van MenS naar de politiek te brengen. Enkele voorbeelden van mogelijkheden hiertoe zijn te vinden in deze MenSbrief.
Back to Top