Global March against Monsanto

Global March against Monsanto

26 juni 2013 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

Op 25 mei 2013 werd de Global March against Monsanto gehouden in ongeveer 400 steden wereldwijd Wat MenS betreft was dit een mars voor gezondheid van mens, dier, milieu en aarde. MenS was aanwezig bij de deze mars in Amsterdam, Bergschenhoek en Wageningen. Omdat een in het vooruitzicht gestelde speech in Wageningen op het laatste moment niet doorging publiceerde MenS onderstaand bericht op facebook:
De speech die niet gehouden zal worden in Wageningen… Partij voor Mens en Spirit staat voor gezondheid. Gezondheid van mens, dier, milieu en aarde. Mens stelt welzijn boven winst. Monsanto en vergelijkbare bedrijven tasten juist de gezondheid aan en vormen een directe en indirecte bedreiging van de biodiversiteit en de wereldwijde voedselvoorziening. Het bedrijf stelt winst boven welzijn van mens en milieu en gaan letterlijk over lijken, bijvoorbeeld door het tot wanhoop drijven van Indiase katoenboeren. Er is onder deze bevolkingsgroep een verdubbeling van zelfmoorden. Maar waarvan is Monsanto een symptoom? Wat maakt dat het de ruimte krijgt om te doen wat het doet? Waarom worden de producten gekocht? En wat moet er veranderen volgens MenS? Het is te gek voor woorden dat duurzame biologische producten duurder zijn dan de producten waarmee we de aarde vervuilen en onherstelbare schade aanrichten. Op basis van een analyse van de oorzaken komt MenS tot het volgende actieplan: 1. samenleving wakker schudden door volledige transparantie, 2. labelwetgeving volstrekte transparantie laten bieden, 3. misleiding kost vergunning om te produceren, 4. ontvlechting van onderzoek en commercie, 5. welzijn van mens, dier, milieu en aarde boven winst plaatsen, 6. principe ‘De vervuiler betaalt’ daadwerkelijk toepassen zodat biologisch voedsel relatief goedkoper wordt 7. patenten op levende organismen terugdraaien en geen patenten toestaan op zichzelf verspreidende gewassen en organismen 8. veiligstellen recht op vrije reproductie 9. schadelijke massaproductie van een enkel gewas vervangen door biologische landbouw in harmonie met de leefomgeving. Biologische landbouw en permacultuur hebben de toekomst, 10. verbieden gebruik van agressieve bestrijdingsmiddelen zoals Roundup, 11. stimuleren biodiversiteit, 12. nietig verklaren wurgcontracten met boeren zonder kostbare juridische procedures, 13. verbieden gentech tenzij veiligheid en dienstbaarheid aan samenleving gegarandeerd zijn, 14. recht op gentech vrije zaden, gewassen en voeding voor mens en dier, 15. heel Nederland gentech vrije zone. In het kort: WETTELIJKE BESCHERMING GEZONDHEID VAN MENS, DIER, MILIEU EN AARDE Ik heb zelf de mars als zeer bijzonder ervaren. Indrukwekkend om het lange lint van heel veel mooie mensen te zien die zich inzetten voor deze zaak. Super dat de leden Betty Bronkhorst, Angelique van Diepeningen en Paul van der Sluijs aanwezig waren. Ook de route door het centrum was heel goed gekozen zodat meer mensen hiervan kennis hebben genomen. De sfeer was gemoedelijk. Helaas waren de sprekers bijna niet te verstaan. Aan het einde van de dag heb ik namens MenS een kort interview gegeven. Bekijk hier de video reportage van EarthMedia. Bekijk hier de video impressie van de mars in Bergschenhoek waar onder andere Ron Houweling en Janneke Piek MenS vertegenwoordigden. Ten slotte een remix van de mars in vele plaatsen wereldwijd met onze Erika Mauritz prominent aanwezig in Amsterdam (12 min 8 sec.). Maar heeft de mars ook effect gehad? Op 31 mei 2013 werd bekend gemaakt dat Monsanto stopt met diens lobby in Europa. Een eerste stapje in de goede richting lijkt het. Of dat echt zo is, of alleen een schijnbeweging. zal moeten blijken. Vanuit MenS blijven we alert en zetten vol in op de wettelijke bescherming van gezondheid van mens, dier, milieu en aarde. Leo Sonneveld
Back to Top