Nieuw elan in de politiek

Nieuw elan in de politiek

2 december 2012 - door Partij voor Mens en Spirit - 1 reactie

Labels: ,

Een nieuw elan in de politiek…… Waarom is dat noodzakelijk? Politieke machthebbers denken dat zij de wereld moeten redden en dat zonder hen de burger reddeloos verloren is. Deze foute veronderstelling zorgt ervoor dat mensen onvoldoende in hun kracht worden gezet en op de verkeerde manier afhankelijk raken van autoriteiten. Maar wat is de essentie van autoriteiten en van politiek? Zij zijn in feite door de mens bedacht als een oplossing om op één of andere manier het leven en de samenleving op orde te brengen en te houden. Daarmee zijn deze instituties relatief, subjectief, tijdgebonden en verouderd.
Nieuwe perspectieven De mens is toe aan nieuwe perspectieven. En deze zijn niet te vinden in de politiek van nu, die het inspirerende en grote verhaal niet meer vertellen kan. Dat komt omdat in ons land de mensen materieel voldoende hebben. Dit veroorzaakt een nieuwe uitdaging om te kiezen voor andere doelen dan voornamelijk economische doelen. Het is jammer dat in een welvarende verzorgingsstaat met hoog opgeleide mensen zo weinig aandacht is voor ethiek en zingeving. De mens leeft niet bij brood alleen. Indien we dit wel doen dan raken we leeg van binnen. De mens heeft een ziel en de diepe wens tot zingeving, in welke vorm dan ook. Dáár zou de politiek zich op moeten richten i.p.v. overheden te willen zien als een soort concerns die óók geld willen verdienen aan burgers en bedrijven. Dienende overheid als partner van de burger Partij voor Mens en Spirit ziet een dienende overheid als partner van de burger. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft het rapport Loslaten in vertrouwen uitgebracht waarin wordt geconstateerd dat een terugtredende overheid samen moet gaan met het empowerment van de burger. Loslaten is de belangrijkste stap; geef burgers alle ruimte. En reguleer alleen iets, wanneer dat echt nodig is. We vergeten kennelijk dat we de samenleving dragen met elkáár en dat de overheid daarbinnen een eigenstandige rol speelt, maar zeker niet het centrum moet zijn. Het hart van de samenleving is de mens zelf, die in staat gesteld moet worden om in zijn eigenheid en authenticiteit in het leven te staan en de positieve kracht in zichzelf te benutten voor zowel eigen ontwikkeling als ter ondersteuning van anderen. Positieve perspectieven Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zodra we mensen vanuit een positief perspectief benaderen voelen zij zich steeds heler en betrokkener. Geven wij anderen het gevoel niet te deugen of niets te kunnen, bijvoorbeeld omdat zij beter zijn met hun handen dan met hun hoofd of omdat zij een andere culturele achtergrond hebben, dan ontkennen we de creativiteit en uniciteit van elk individu. We leggen elkaar te veel langs de meetlat en dat werkt enorm benauwend. Door positief te stimuleren houden we de positieve energie in de samenleving hoog! Politiek van nu Waarop dient de politiek zich in deze tijd te richten? Durf eerst vragen te stellen. Waartoe bent u hier op aard? Schenk er de hoogste eer in om te dienen en degenen lief te hebben die u vertegenwoordigt. Alleen dán ontvangt de politicus het respect en de waardering die hij of zij zo wenst. Nu ervaart men de politicus als zakkenvuller. Dit is in de praktijk niet juist, maar politici zijn vaak ‘’zakken’’. Daarmee bedoel ik dat zij gevuld zijn met nutteloze ballast waar geen burger wat aan heeft. Ontvankelijkheid en samen Laat politici worden als ontvankelijke schalen die zich laten vullen door inspiratie vanuit hun volk. Partij voor Mens en Spirit bewandelt een dergelijke weg. Dat is een zoektocht omdat we dat in de samenleving van nu niet kennen. Laat u niet bepalen door geld, maar reik uw hand uit naar uw buren, familie en naasten. Samen bent u sterk en samen creëert u de wereld die u wenst in plaats van aangestuurd te worden door een corrupt financieel systeem dat rijken rijker en armen armer maakt. Geld is slechts een afspraak en vertegenwoordigt alleen maar cijfers op een beeldscherm. De werkelijke waarde ligt in de mens zelf en wat hij of zij teweeg brengt in de wereld om zich heen. Juist deze tijd van crisis met een terug trekkende overheid geeft ons de kans het sámen te doen. Laten we dat dan ook waar gaan maken en ons bevrijden van afhankelijkheden die in essentie niet nodig zijn! Lea Manders
Back to Top