Eerlijk duurt ook nu langer…en drie keer is scheepsrecht

Eerlijk duurt ook nu langer…en drie keer is scheepsrecht

17 september 2012 - door Partij voor Mens en Spirit - 1 reactie

Labels: ,

Beste MenSen,
Hoewel ik net als iedere MenS-stemmer het liefst had gezien dat we met minimaal 1 zetel in de Tweede Kamer zouden zijn gekomen om onze MenSelijke stem te laten horen, onze fundamentele oplossingen krachtig op de politieke agenda te zetten en te laten zien dat eerlijke en integere politiek mogelijk is, heeft dat nog niet zo mogen zijn. Toch voel ik mij enorm gesteund om door te gaan met waar we als MenS voor staan omdat in weerwil van al het mediageweld rondom het zogenaamde strategisch links versus rechts stemmen toch 18.310 mensen zich niet van de wijs hebben laten brengen en de moed hebben gehad om hun hart te laten spreken. Ik beschouw dit als een prachtig en krachtig fundament van MenSen om mee verder te bouwen aan de samenleving die we met elkaar willen. Nu nog even niet via het politieke systeem zoals we voor ogen hadden. Het zal tijdelijk een andere vorm krijgen. Welke vorm dat is, zal zich de komende tijd ontvouwen. Maar we zullen ons namens en met 18.310 MenSen krachtig laten horen op die gebieden waar het mis dreigt te gaan. De uitslag van deze verkiezingen kunnen we zien als weerspiegeling van het bewustzijn binnen onze samenleving. Crises zijn vaak aanleiding tot (zelf) reflectie en bewustzijnsgroei. Toch lijken de huidige ecologische, sociale en economische crises niet te leiden tot het bewustzijn dat fundamentele oplossingen nodig zijn. Het bewustzijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is groeit wel, maar is nog een onderstroom in onze samenleving. De meerderheid van de mensen lijkt nog vanuit angst en ego te kiezen in plaats van liefde en verbondenheid. Of is op zijn minst vatbaar voor manipulatie via de media. Aan de ene kant heel begrijpelijk, je moet immers heel stevig in je schoenen staan, aan de andere kant betekent het dat er nog veel werk te doen is. Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat veel van de 18.310 MenS-stemmers een volgende stap zullen zetten. Hoe die stap er uit ziet is aan iedere MenS-stemmer zelf. Je zou je kunnen aanmelden als lid van de partij of, als contributie een bezwaar is, als sympathisant. Dit zal de communicatie, informatievoorziening en interactie met elkaar enorm verbeteren en het draagvlak verder versterken. Ook kan je actief meedenken en meedoen om meer mensen bewust te maken van het bestaan van MenS en waar we voor staan. Als iedere MenS-stemmer tussen nu en de volgende verkiezingen drie anderen inspireert met het onderliggende gedachtegoed, dan zal drie maal scheepsrecht zijn. Dan kunnen we MenSelijke integere politiek in praktijk gaan brengen. Dit zou jouw gift kunnen zijn aan de samenleving. Jouw gift omdat jij op jouw eigen wijze verantwoordelijkheid wilt nemen. Op weg naar een samenleving die mens, dier, milieu en natuur heel en ongeschonden laat en waar nodig heelt. De MenSen van Partij voor Mens en Spirit zullen zich hiervoor tot het uiterste inspannen. Dit betekent ook dat wij, naast een grondige analyse en evaluatie van deze verkiezingen, onszelf als partij tegen het licht zullen houden om te zien wat beter kan. Zodat drie keer daadwerkelijk scheepsrecht zal zijn. Nogmaals hartelijk dank voor jouw stem op 12 september en in het bijzonder voor je volgende MenSelijke stap! Leo Sonneveld
Back to Top