Laat de kiezer méér keizer zijn!

Laat de kiezer méér keizer zijn!

21 augustus 2012 - door Partij voor Mens en Spirit - 0 reacties

Labels: ,

We leven in een land met een hoog opgeleide bevolking. We leven in een land waar mensen zeer goed geïnformeerd zijn over allerlei sociaal-maatschappelijke zaken. Deze ontwikkelde en geëmancipeerde burger moet het echter wel dulden dat hij of zij politiek weinig in de melk te brokkelen heeft.
We mogen eens in de zoveel jaar een vakje rood maken in het stemlokaal. Maar dat systeem past niet meer bij de meedenkende burger van nu. Waarom zou je jouw mandaat zo ingrijpend uit handen willen geven? Partij voor Mens en Spirit wil zo snel mogelijk een begin maken met een kiessysteem dat ervoor zorgt dat de stemmers het regeerakkoord gaan bepalen. Dit kan door kiezers niet maar één stem op een partij te geven, maar ook te laten stemmen op onderwerpen. Zo zou de kiezer voor het onderwijsbeleid op de ene partij kunnen stemmen en voor milieubeleid op de andere. Het kabinet is vervolgens verplicht om dit beleid in te gaan zetten, waardoor de kiezer werkelijke en directe invloed uitoefent. Dat vergroot ook de kans dat een kabinet langer blijft zitten dan gemiddeld zo’n twee jaar. Daarnaast zijn referenda belangrijke middelen om de invloed van de burger te vergroten. In belangrijke raden en adviesorganen dienen ook ‘gewone burgers’ te zitten die meedenken zonder gebonden zijn aan partijpolitieke of bedrijfsmatige belangen. En uiteraard is het uit den boze om kiesdrempels te verhogen om politieke innovatie tegen te gaan. Politieke machtsbolwerken zijn niet meer van deze tijd! In tien jaar vijf vallende kabinetten! We doen het maar beter zelf! Stop de kabinettenregen! We bepalen zelf wel het beleid! ijn!
Back to Top