Berichten over Gezondheid

Blog

RSS Feed
 1. Opvang WiFi-vluchtelingen ?

  27 oktober 2015 om 07:41 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: , ,

  MenS steunt stralingsvluchtelingen

  Lees meer

 2. Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

  29 april 2015 om 13:46 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Dinsdag 28 april 2015 is de petitie voor het Behoud van witte (stralingsarme) zones aangeboden aan de vaste commissie voor Economische Zaken. Naast vertegenwoordigers van de commissie; de vervangend griffier Jos Thomassen en de ondervoorzitter Ingrid De Caluwé waren er diverse geïnteresseerde Kamerleden aanwezig.

  Lees meer

 3. ¿Ontwijkt overheid dialoog MenS over Stralingsvraagstuk?

  5 maart 2015 om 05:50 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Update

  Lees meer

 4. Dekking 1-1-2 versus witte zones... daar red je ook levens mee!

  9 januari 2015 om 23:42 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Stop-UMTS attendeerde ons, dat het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld van 17 dec. naar het volgend voorjaar dus er kan nog volop ondertekend worden.

  Lees meer

 5. Steeds meer artsen ondertekenen de straling-brief van Mens en Spirit aan de minister

  2 december 2014 om 23:19 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  De originele brief verzonden op 29 oktober 2014 kunt u hier als PDF downloaden (onder constructie).

  Lees meer

 6. Antwoord van de minister op onze ALARA brief

  2 december 2014 om 23:10 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Geachte mevrouw Hoeksema,

  Lees meer

 7. Reactie Minister Schippers op open brief MenS

  3 december 2013 om 19:24 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Op 30 september heeft minister Schippers gereageerd op onze Open Brief met suggesties voor verbeteringen in de gezondheidszorg, of specifieker: "suggesties voor pakketmaatregelen in de Zorgverzekeringswet". Niet alleen de partij voor Mens en Spirit maar ook burgers en organisaties in de zorg hebben flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op Schippers’ oproep (beter bekend als de “Buitenhof-oproep”): er zijn maar liefst 2.543 reacties ontvangen en daar zijn in totaal 3.291 suggesties uit voortgekomen.

  Lees meer

 8. Noord-Hollands Dagblad: “politieke partij mengt zich in discussie rond umts”

  13 september 2013 om 21:09 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  De Partij voor MenS en Spirit steunt het initiatief van bewoners in Egmond aan den Hoef die vinden dat het gemeentebesluit om een umts-mast te plaatsen in bewoond gebied moet worden teruggedraaid. Er is door Alja Hoeksema en Micha Kuiper van MenS een open brief geschreven naar de gemeente waarin wordt aangedrongen het voorzorgsprincipe te hanteren: zolang niet onomstotelijk vaststaat dat straling van umts-masten geen gezondheidsrisico’s oplevert, mogen deze masten niet geplaatst worden. Tevens is er door Politiek bureau van de partij een persbericht verzonden om de pers te wijzen op de opmerkelijke handelwijze van de gemeente Bergen. Deze acties van MenS hebben geresulteerd in een artikel in het Noord-Hollands Dagblad getiteld: Bloedonderzoek rond mast

  Lees meer

 9. België neemt voorzorgsprincipe wel serieus

  2 september 2013 om 11:56 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Onderstaand nieuwsbericht laat zien dat onze zuiderburen het voorzorgsprincipe wel serieus nemen:

  Lees meer

 10. Global March against Monsanto

  26 juni 2013 om 12:43 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Op 25 mei 2013 werd de Global March against Monsanto gehouden in ongeveer 400 steden wereldwijd Wat MenS betreft was dit een mars voor gezondheid van mens, dier, milieu en aarde. MenS was aanwezig bij de deze mars in Amsterdam, Bergschenhoek en Wageningen. Omdat een in het vooruitzicht gestelde speech in Wageningen op het laatste moment niet doorging publiceerde MenS onderstaand bericht op facebook:

  Lees meer

Back to Top