Berichten over Economie

Blog

RSS Feed
 1. Kort & bondig: 't is onzin, en het is slecht voor je.

  11 maart 2015 om 07:56 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: , ,

  opinie

  Lees meer

 2. van schaarste naar overvloed

  26 februari 2015 om 21:24 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  opinie

  Lees meer

 3. Doorslaggevend succes voor Burgerinitatief 'Bespreek Geldschepping'

  8 februari 2015 om 21:00 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  tip/update: Ricardo Semmler zondag 8 februari op Vpro om 21:05

  Lees meer

 4. Reactie MenS op effecten kabinetsbeleid 2014 zoals berekend door CPB

  16 september 2013 om 17:52 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Nu de cijfers weer voortijdig zijn uitgelekt rollen de meeste politieke partijen over elkaar heen met stevige kritiek op het kabinetsbeleid. De rode lijn is dat vrijwel iedereen wijst op de desastreuze effecten ervan. Het draagvlak in de samenleving is nog nooit zo laag geweest en toch volharden PvdA en VVD in doorvoeren van hun beleid. Gaat u volgende keer weer strategisch stemmen? Hoe vaak moet het nog fout gaan? Wanneer durft u te kiezen voor fundamentele verandering?

  Lees meer

 5. Open brief met alternatieve bezuinigingen en hervormingen

  12 juli 2013 om 20:13 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Vandaag hebben wij een open brief gestuurd aan Ministers Dijsselbloem, Asscher, Blok en Kamp en Staatsecretarissen Weekers, Klijnsma en Dijksma. Partij voor Mens en Spirit vindt het de hoogste tijd voor een menselijk en samenhangend korte en lange termijnbeleid om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Hierin gaan fundamentele herzieningen van het systeem hand in hand met het belang van de burger en staat de gezondheid van de gehele samenleving ondubbelzinnig voorop. In deze open brief treft u zowel globale, alternatieve bezuinigingen aan met realisatie tussen één en vier jaar als ook een aantal alternatieve beleidsvoorstellen en stelselwijzigingen.

  Lees meer

 6. OPLOSSING SCHULDENCRISIS: geld naar burgers, niet naar banken

  22 februari 2013 om 19:59 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Wereldwijd worden we geconfronteerd met de gevolgen (symptomen) van het huidige verwoestende financieel economische systeem zoals de schuldencrisis, de bankencrisis en valuta crises. Deze leiden vervolgens tot humanitaire crises zoals we zien in Griekenland en Spanje met ongekende werkloosheid en menselijk leed. In Nederland ervaren we dit aan den lijve door recente nationalisatie van SNS in combinatie met de bezuinigingsmantra van de regeringscoalitie van de VVD en PvdA en beoogde bezuinigingen. Dit gaat ten koste van mensen die zich daar niet tegen kunnen verweren. Alles wat nog van waarde is, blijkt weerloos tegen deze bezuinigingsdrift. Helaas worden verbeteringen alleen op papier gerealiseerd. In de praktijk maakt het de mensen, de economie en onze samenleving alleen maar zwakker in plaats van sterker, alle verkiezingsretoriek ten spijt. Er moet iets gebeuren om dit afbraakproces te stoppen. Het is tijd voor een doorbraak. Doorbraken zijn  abrupt en fundamenteel. De doorbraak die MenS kiest is GELD NAAR BURGERS, NIET NAAR BANKEN omdat dit laatste de oorzaken niet oplost. In het kort betekent dit een eenmalige kapitaalinjectie van door de centrale bank gecreëerd geld voor aflossing van schulden door burgers en extra vermogen voor burgers die schuldenvrij zijn ten behoeve van investeringen in werk, gezondheid en duurzame doelen.

  Lees meer

 7. Wat is er aan de hand in Nederland?

  26 december 2012 om 17:14 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Tijdens het schrijven van dit stukje bereikte mij de informatie dat het begrotingstekort voor 2013 geraamd wordt op 3,3% in plaats van 2,7%. Dit terwijl het vertrouwen in Nederland al historisch laag is, zowel wat economische perspectieven betreft als vertrouwen in de politici. Bewindslieden raken in opspraak m.b.t. niet integer handelen, waarbij het debat helaas niet gaat over niet integere regels. Niet integer in de zin dat ze ten koste gaan van mens, dier, milieu, natuur.  Neem bijvoorbeeld  de wetgeving die private banken toestaat om uit het niets geld te creëren en daar rente over te rekenen. Dit gaat aantoonbaar ten koste van de hele samenleving, die rente moet betalen aan de private banken die daar zelf geen noemenswaardige inspanning voor hebben geleverd. Ik zou graag een  herberekening zien van het begrotingstekort als alle betaalde rente terugvloeit naar de schatkist en dus de gemeenschap. Extra bankentoezicht in Europa is geen oplossing voor het echte probleem en kan mensen zelfs verder in slaap sussen. Foute beslissingen uit het verleden, waar deze wetgeving een voorbeeld van is, moeten we terugdraaien.  In themagroep 5 zullen we plannen ontwikkelen hoe we dit effectief onder de aandacht kunnen brengen.

  Lees meer

 8. Beschouwing Regeerakkoord Rutte II

  11 november 2012 om 20:05 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels:

  Persoonlijk was ik verheugd te horen dat, zonder officiële bijdrage van MenS, binnen korte tijd twee tegenpolen in de politiek in staat waren tot samenwerking door ‘bruggen te slaan’ zoals het regeerakkoord letterlijk heet. Er staat zelfs dat deze coalitie ‘de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland wil versterken’. Zou er dan toch een wonder gebeurd zijn? Vol verwachting klopte mijn hart en las ik verder…..Helaas, een onderbouwing voor deze gewekte verwachtingen heb ik niet aangetroffen.

  Lees meer

 9. Alternatief Belastingplan

  11 november 2012 om 19:31 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Onlangs zijn gegevens van het (voorlopige) belastingplan van commissie Dijkhuizen en het regeerakkoord van kabinet Rutte II bekend gemaakt. Hier is, zoals te verwachten was, een groot aantal boze reacties op gekomen. Belastingplan Rutte II kost meer dan 100.000 banen, biedt geen oplossing voor de stijgende ziektekosten en levert geen bijdrage aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. In dit artikel wordt kort een plan beschreven wat meer dan 300.000 banen oplevert en tevens een bijdrage levert aan het oplossen van de problemen in de woningmarkt. Stijgende ziektekosten kunnen alleen effectief worden bestreden door preventie.

  Lees meer

 10. Ouderen, we kunnen en willen ze niet missen!

  9 september 2012 om 17:20 - door Partij voor Mens en Spirit

  Labels: ,

  Nog niet zo heel lang geleden riep levenservaring respect en vertrouwen op. Ouderen werden als wijs gezien en hadden vaak meerdere belangrijke taken in de maatschappij. Nog wat langer geleden waren mensen met levenservaring zelfs de belangrijkste personen in de gemeenschappen. Ambacht, kennis en wijsheid werden volop overgedragen, tot aan de laatste levensadem toe. Vooral in moderne samenlevingen is hen die rol beetje bij beetje ontnomen. In bepaalde culturen hebben zij die rol gelukkig nog steeds.

  Lees meer

Back to Top